Przemiany ogrodowe

Nasza oferta współpracy przy tworzeniu i pielęgnacji twojego ogrodu, balkonu, miejsca na Ziemi

Oferujemy pomoc przy tworzeniu twojego wymarzonego ogrodu, tarasu lub balkonu niezależnie, czy zależy ci na drobnych korektach i bieżącej pielęgnacji, czy chcesz dokonać całościowej przemiany.

Ważne jest dla nas, aby twoja przestrzeń zmieniała się zgodnie z twoimi wartościami, poczuciem piękna i możliwościami technicznymi. A my postaramy się, aby dodatkiem do takiego miejsca były zdrowe rośliny, piękne kolory i bioróżnorodność, czyli dobra współpraca i wymiana korzyści pomiędzy roślinami, zwierzętami i organizmami glebowymi.

Postaramy się, aby twoja przestrzeń była wytchnieniem da ciebie, zaczarownym ogrodem, a jednocześnie cichym, produktywnym kombinatem, w którym przyroda daje bogaty plon.

Chcemy odkryć dla ciebie pracę z Ziemią, którą możesz wykonywać z lekkością i przyjemnością wprowadzając do ogrodu i domu elementy permakultury, dbałości o środowisko, o oszczędność wody, o wykorzystanie surowców wtórnych.

Więcej informacji o naszym podejściu do prac ogrodowych znajdziesz na naszej stronie FB Kompostella i w grupie FB Warsztat Przemian Kompostelli.

Konsultacje projektowe i ogrodowe

Zapraszamy do współpracy w formie, która jest dla ciebie najbardziej przyjazna i potrzebna na obecnym etapie:

  • konsultacje online / telefoniczne, w formie dwóch 1-godzinnych rozmów z podsumowaniem w formie 1-2 stronnicowego dokumentu. To nie będzie gotowy projekt, ale takie ukierunkowujące rozmowy mogą być bardzo przydatne w fazie tworzenia lub przemiany domu, balkonu, ogrodu lub siedliska zgodnie z zasadami permakultury.
    Koszt spotkania online to 2 x 150 zł.
  • konsultacje na miejscu u Ciebie mające na celu wsparcie tworzonego przez ciebie projektu (dwa 1-godzinne spotkania) np. w trakcie tworzenia nowego ogrodu, tarasu lub innej przyrodniczej przestrzeni.
    Koszt spotkania u Ciebie to 2 x 200 zł. Koszty dojazdu do uzgodnienia.

  • opracowanie lub pomoc w opracowaniu całościowego projektu permakulturowego dla twojego miejsca na Ziemi.

Usługi ogrodnicze, kursy i warsztaty

  • usługi ogrodnicze – od koszenia, przez profesjonalne przycinanie drzew i krzewów po całościową pielęgnację ogrodu i małej architektury ogrodowej.
  • kursy online – zestaw filmów instruktażowych, spisanej wiedzy i kart pracy, no i spotkań online mających na celu stworzenie konkretnych praktycznych efektów (np. budowa nowej grządki, sadzenie i przycinanie drzewek).
  • wykłady i warsztaty twórcze dotyczące permakultury i ogrodnictwa w realu – spotkania w naszym gospodarstwie lub w innej przyjaznej przestrzeni.

7 + 4 =

Kontaktując się z nami zgadzasz się na RegulaminPolitykę Prywatności.